Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Saatos urang sadaya ngabahas Materi Ngenaan Wawacan, ayeuna urang bakal ngabahas conto-conto wawacan anu geus dicitak. Ngan ukur saeutik wawacan anu geus dicitak teh lantaran behaeula mah wawacan teh sakral pisan, dibacana oge ngan ukur sataun sakali, jadi teu loba jelema anu nyaho wawacan.

wawacan anu geus dicitak
wawacan anu geus dicitak

 Wawacan Anu Geus Dicitak

 1. Karangan R.H. Muhamad Musa : Wawacan Panjiwulung, Wawacan Al-Muhtar, jeung Wawacan Raja Sudibya.
 2. Karangan R.A.A. Martanagara : Wawacan Batara Rama ( salinan tina sastra india ).
 3. Karangan H. Abdussalam : Wawacan Rengganis ( salinan tina sastra Jawa ).
 4. Karangan Tubagus Djajadilaga : Wawacan Kidung Sunda, jeung Wawacan Lenggang Kancana.
 5. Karangan R. Suriadiredja : Wawacan Purnama Alam
 6. Karangan M.K. Hardjakusumah : Wawacan Dipati Imbanegara, jeung Wawacan Dipati Ukur ( salinan tina babad ).
 7. Karangan M. Satradiredja : Wawacan Prabu Undrayana, jeung wawacan Darmawulan ( salinan tina sastra Jawa )
 8. Karangan R. Memed Sastrahadiprawira : Wawacan Enden Saribanon jeung Sempalan tin Carita Mahabarata
 9. Karangan Engkawidjaya : Wawacan Nyai Sumur Bandung jeung Wawacan Lutung Kasarung.
 10. Karangan M.A. Salmun : Wawacan Moro Julang ngaleupaskeun Peusing jeung Wawacan Ciung Wanara.
Diluhur nyaeta 10 Pengarang Wawacan anu wawacanna geus dicitak. Saya sangat berterima kasih apabila ada sodara yang ingin memberikan kritik dan saran di kolom komentar mengenai “wawacan anu geus dicitak”.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

No comments yet

 1. thanks gan udah share contohnya , ane terima nih

 2. okee terima kasih sudah berkomentar di posting wawacan ini gan

Leave a Reply