Materikelas

Tugas Soal Teks Cerita Sejarah Beserta Jawabannya

Tugas Soal Teks Cerita Sejarah Beserta Jawabannya

Halo sahabat, pada pagi tadi di sekolah saya telah belajar cerita teks sejarah yang merupakan materi yang pertama saya pelajari di kelas 12 ini. Pada saat pertama kali masuk guru saya langsung memberikan tugas dan soal latihan yang berkaitan dengan teks cerita sejarah.Saya rasa materi ini cukup mudah untuk dipelajari asalkan sobat semua rajin untuk membaca dan menghilangkan rasa malas sahabat semu...

Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Saatos urang sadaya ngabahas Materi Ngenaan Wawacan, ayeuna urang bakal ngabahas conto-conto wawacan anu geus dicitak. Ngan ukur saeutik wawacan anu geus dicitak teh lantaran behaeula mah wawacan teh sakral pisan, dibacana oge ngan ukur sataun sakali, jadi teu loba jelema anu nyaho wawacan.wawacan anu geus dicitak Wawacan Anu Geus DicitakKarangan R.H. Muhamad Musa : Wawacan Panjiwulung, Wawac...

Materi Ngenaan Wawacan

Materi Ngenaan Wawacan

Wawacan teh asalna tina kata waca anu hartina "baca". Sedengken wawacan harti anu sederhanana mah nyaeta "anu dibaca". Ari pengertian sederhana tina wawacan mah nyaeta hiji karangan anu dibacana ngagunakeun wangun pupuh anu aya 17 tea. Dihandap ieu bakal aya pengertian wawacan, gelarna wawacan, sareng cara nembangken wawacan. Silahkan menyimak.wawacan1. Pengertian / Hartos WawacanWawacan dina sast...

Materi Agama Kelas 12

Materi Agama Kelas 12

Pada artikel ini saya akan menuliskan semua materi kelas 12 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI). Materi ini saya ambil dan tulis secara rutin dengan sumber dari LKS dan juga catatan saya sendiri selama di sekolah.Sumber LKS yang saya ambil adalah LKS Pendidikan Agama Islam berdasarkan Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh "Viva Pakarindo" yang ditujukan untuk SMA/MA dan SMK/MAK kela...

Post pertama blog materi kelas 12

Post pertama blog materi kelas 12

Halo pelajar, pada post pertama ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan alasan maupun tujuan dibuatnya blog materi kelas 12 ini. Sebenarnya saya sudah mempunyai beberapa blog yang cuku aktif, yakni RefsaBlogs, dan Toko Sulap Refsa. Namun saya juga ingin membuat blog dengan judul materi kelas 12 yang mungkin akan bermanfaat bagi orang kelak atau mungkin juga bisa bermanfaat untuk dir...